Åpenhetsloven

Firmatur AS er ikke underlagt loven, men vi ønsker å ta del i arbeidet med å sette fokus på menneskerettigheter og ryddige arbeidsforhold

Respekt for menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Firmatur AS er ikke underlagt loven, men vi ønsker å ta del i arbeidet med å sette fokus på menneskerettigheter og ryddige arbeidsforhold

Senest 1. august 2024 vil Firmatur på denne siden publisere en oppsummering av aktsomhetsvurderingene vi har utført i dette arbeidet

Personvern og cookies