Skatteregler firmaturer

Hovedregelen er at fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte. Se vilkårene som må være oppfylt for at firmaturen skal være et skattefritt velferdstiltak.

Skatt på firmaturen - et skattepliktig velferdstiltak?

Hovedregelen er at fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt for den ansatte. Men enkeltstående tilstelninger som firmatur, julebord, årsfest, jubileumsfest for runde år i bedriften mv. for alle eller en betydelig gruppe ansatte vil normalt være skattefrie velferdstiltak for de ansatte.

For at firmaturen skal være et skattefritt velferdstiltak må enkelte forutsetninger være oppfylt, blant annet må

  • formålet med firmaturen være å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen
  • kostnaden på arrangementet ikke overstige det som er normalt i næringslivet
  • alle i bedriften, eller en betydelig gruppe ansatte, være invitert
  • det foreligge et faglig program for firmaturer med flere enn 2 overnattinger

Last ned redegjørelsen for skatte- og fradragsregler i forbindelse med velferdstiltak utarbeidet av Revisorgruppen Akershus AS.

Personvern og cookies